Sal

SAL VACUUM

La Sal Vacuum s’obté mitjançant un procés d’evaporació per compressió mecànica d’una salmorra saturada. Es tracta d’una sal d’alta qualitat que presenta un mínim del 99’8% de puresa en clorur sòdic i una quasi total absència de substàncies insolubles.

Alta puresa

Sense escumes ni insolubles

Qualitat alimentària

Solució Homogènia

Sal Vacuum Confits Enisal

Sal Vacuum Pastilles Enisal Pro

Sal Vacuum Fina Enisal Piscines

SAL MARINA

La Sal Marina s’obté a través de l’evaporació de l’aigua de mar, que gràcies a l’energia del sol i del vent cristal·litza en forma de sal. Es tracta d’una sal de producció tradicional i de gran valor afegit per la seva procedència natural.

Origen Natural

Sense químics

Econòmic

Sostenible

Sal Marina Granulada Enisal Piscines

Sal Marina Molturada Enisal Piscines

Sal Marina Grossa Enisal Plus

Sal Marina Briquetes Enisal

Mira el següent vídeo per conèixer com et pot ajudar la nostra gama de productes de sal: